سخن روز :
ارتباط با ادارات و واحدهای سازمان

واحدهای حوزه مدیریت سازمان تعاون روستایی استان یزد

واحد سازمانی

سمت سازمانی

مسئول واحد

شماره تماس

داخلی

مسئول دفتر مدیریت

حمید دهقان

38252601-035

داخلی 232

معاونت اداری مالی

معاون

سید حسن بزاززاده

38252601_035

داخل230

حوزه نمایندگی ولی فقیه

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه

سید محسن شریعتی

38252600_035

داخلی202

روابط عمومی

مسئول روابط عمومی

رضیه اسدی

035_38252600

داخلی223

حراست

مسئول حراست

مهدی یزدی

38254556_035

داخلی241

برنامه ریزی

کارشناس مسئول برنامه ریزی

اعظم انتظاری

38255300_035

داخلی227

آمار و خدمات کامپیوتر

کارشناس مسئول آمار و خدمات کامپیوتر

آمار و خدمات کامپیوتر

کارشناس آمار و کامپیوتر

محسن دهقان

38255300_035

داخلی226

نظام های بهره برداری

کارشناس مسئول نظام های بهره برداری

مرضیه مستشفی

035_38252600

داخلی221

حقوقی

کارشناس حقوقی و ثبتی

زهره صادقی

035_38252600

داخلی228

تشکل های کشاورزی

کارشناس تشکل های کشاورزی

مرضیه مستشفی

035_38252600

داخلی221

امور مالی

کارشناس مسئول امور مالی

زهرا انتظاری

38254015_035

داخلی225

امین اموال

مجید تیموری

38254015_035

داخلی224


ادارات ستادی سازمان تعاون روستایی استان یزد

حوزه

سمت سازمانی

مسئول مربوطه

شماره تماس

داخلی

آموزش

رئیس اداره آموزش

ناهید مزدورفرد

035_38252600

243

کارشناس آموزش تعاون

فاطمه حسینی

035_38252600

245

بازرگانی

رئیس اداره بازرگانی

سیدمحسن عظیمی

035_38252600

218

کارشناس بازرگانی و بازاریابی

مهدی چوپان

035_38252600

220

حسابرسی

رئیس اداره حسابرسی

علیرضا باقری

035_38252600

242

کارشناس حسابرسی

سیدمحمدموسوی

035_38252600

246

امور عمومی

رئیس اداره

مریم بدره

035_38252600

236

مسئول کارگزینی

منصوره گلدان

035_38252600

239

مسئول دبیرخانه

سعدیه قصابیان

035_38252600

237

مسئول کارپردازی

علی واعظی زاده

035_38252600

240

خدمات فنی و کشاورزی

مسئول خدمات فنی و کشاورزی

راضیه دهقان پور

035_38252600

217

کارشناس ساختمان

مهدی حاجی پور

035_38252600

215

کارشناس کشاورزی

علی محمد بناء زاده

035_38252600

216

ادارات شهرستانی سازمان تعاون روستایی استان یزد

شهرستان

سمت سازمانی

مسئول مربوطه

شماره تماس

یزد

رئیس اداره

کامیار رسولی

035_38250090

کارشناس خدمات فنی و کشاورزی

مهدی ابراهیمی

035_38252600

معاون اداره

محمد افشین فر

035_38252600

ابرکوه

رئیس اداره

حمیدرضا مشتاقیان

035_32838115

معاون اداره

علی فلاح زاده

035_32838115

کارشناس خدمات فنی و کشاورزی

مجتبی قاسمی

035_32838115

کارشناس بازرگانی و بازاریابی

اکبر قاسمی پور

035_32838115

اردکان

رئیس اداره

علی روستایی

035_32234048

معاون اداره

علی هاتفی

035_32234048

کارشناس اعتبارات

محمدرضا عربی

035_32234048

بافق

رئیس اداره

سید محمود میرطاهری

035_32436068

مسئول هماهنگی تعاونیها

رحیم زارع

035_32436068

ادارات شهرستانی سازمان تعاون روستایی استان یزد

شهرستان

سمت سازمانی

مسئول مربوطه

شماره تماس

تفت

رئیس اداره

جلیل یزدانی

035_32623156

معاون اداره

حمیدرضا اشرف زاده

035_32623156

کارشناس خدمات فنی و کشاورزی

مجتبی رمجردیان

035_32623156

خاتم

رئیس اداره

سید احمد ساطوریان

035_32571210

معاون اداره

ابوالحسن تاج آبادی

035_32572003

کارشناس خدمات فنی و کشاورزی

کیامرز حیدری

035_32572003

کارشناس تشکلهای تولیدی

مصطفی کاظمی نسب

035_32572003

مهریز

رئیس اداره

محمدرضا زارع

035_325233451

معاون اداره

محمود اکبری

035_325233451

میبد

رئیس اداره

عبدالرسول بناء

035_32351880

کارشناس امور اداری

علی میرزایی

035_32351880

تاریخ به روز رسانی:
2019/03/12
تعداد بازدید:
725
Powered by DorsaPortal