سخن روز :
معرفی تشکلهای تعاونی

معرفی شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی استان یزد

شبکه تعاونیهای روستایی وکشاورزی استان یزد به عنوان بزرگترین تشکل مردمی حاضردرمناطق روستایی وتولید کشاورزی استان بر اساس مفاد اساسنامه خود اهداف اساسی مذکور را دنبال می نماید: تهیه و تدارک اقلام حرفه ای و معیشتی مورد نیاز اعضاء، انجام امور بازرگانی و بازاریابی محصولات تولیدی اعضاء،تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی و دامی مورد نیاز روستاییان و کشاورزان منطقه ی تحت پوشش، تامین نقدینگی (اعتبارات و وامهای) مورد نیاز اعضاء، ارائه خدمات و زمینه سازی بهبود سطح زندگی و امور حرفه ای اعضاء و علاوه بر این باید مجموعه نظام صنفی و خبرگان کشاورزی و فعالیتهای گسترده آن ها را نیز به شبکه عظیم تشکلهای بخش کشاورزی و حوزه روستایی استان اضافه نمود.

در مجموع در سطح استان یزد 102 تشکل روستایی، کشاورزی، تولید و زنان، 12 واحد نظام صنفی کارهای کشاورزی و 10 کانون خبرگان کشاورزی تحت نظارت سازمان تعاون روستایی استان یزد به تفکیک ذیل فعالیت می‏کنند:

38 شرکت تعاونی روستایی، 38 شرکت تعاونی کشاورزی، 16 شرکت تعاونی تولید، یک شرکت تعاونی روستایی زنان، 3 اتحادیه تعاون روستایی شهرستانی (به تفکیک در شهرستان های ابرکوه، تفت و یزد)، 6 اتحادیه استانی به تفکیک: 3 اتحادیه تعاونی کشاورزی(دامداران/گلخانه داران/ مرغداران)، یک اتحادیه تعاونی روستایی، یک اتحادیه تعاونی تولید و یک اتحادیه تعاونی های کشاورزی و منابع طبیعی، 11 نظام صنفی شهرستانی و یک نظام صنفی استانی و 9 انجمن خبرگان کشاورزی در شهرستان های تابعه استان و یک کانون خبرگان کشاورزی استانی.

تاریخ به روز رسانی:
2019/06/18
تعداد بازدید:
1842
Powered by DorsaPortal