سخن روز :
منشور اخلاقی کارکنان دولت

بسمه تعالی

«منشور اخلاقی کارکنان دولت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران»

1- انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی:

1-1- به رعایت نظم و انضباط و حضور به موقع در سازمان توجه نمائیم.

1-2- در انجام وظایف و مسئولیتها پشتکار و جدیت داشته و آنها را به دقت، صحت و به موقع انجام دهیم.

1-3- سعی نمائیم تا دانش خود را در زمینه فعالیتهای سازمانی به روز نگه داشته و آنها را به توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیتهای اداری و سازمانی به کار گیریم.

1-4- به ایده ها و افکار جدید ارزش قائل شده و برای اجرایی کردن آنها به شکل منطقی در دستگاه اجرایی متبوع و نظام اداری تلاش کنیم.

1-5- برای افزایش بهره وری نظم اداری از طریق افزایش بهره وری حیطه فعالیت خود تلاش کنیم.

1-6- از امکانات، تجهیزات و سرمایه های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده مؤثر و مطلوب از آنها بکوشیم.

1-7- در انجام فعالیتها و تعاملات، روابط خویشاوندی و قومی، جنسی، مذهبی و غیره تاثیری در تصمیمات و اقداماتمان نداشته باشد.

1-8- روحیه انتقاد پذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیتهایمان بدانیم.

1-9- همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مدنظر قرارداده و برآنچه که خداوند امر یا از آن نهی می کند توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم.

2- رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همکاران:

2-1- مردم و شهروندان به عنوان ذی حق برای نظام اداری هستند. تلاش نمائیم با ایجاد ارتباط مناسب و ارائه خدمت بهتر تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری در ذهن آنان ایجاد کنیم.

2-2- به مراجعه کنندگان به صورت عادلانه و در چارچوب قوانین، مقررات و ضوابط خدمت ارائه دهیم.

2-3- در محدود وظایف شغلی، اطلاعات و راهنمائیهای لازم و مناسب به ارباب رجوع ارائه و در زمینه خدمات شفاف سازی صورت دهیم.

2-4- خواسته های قانونی ارباب رجوع را در چارچوب وظایف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارائه دهیم.

2-5- به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشیم.

2-6- به نظارت، پیشنهادات و بازخوردهای شهروندان و مراجعه کنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد نگاه مرده و با دید منطقی با آنها توجه کنیم.

2-7- به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه کنیم.

2-8- سعی کنیم تا فرهنگ تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی و گره گشایی از مشکلات مردم و مراجعان به ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود.

2-9- روحیه کار جمعی را در خود تقویت کرده و در انجام فعالیتهای گروهی مشارکت جو و مشارکت پذیر باشیم.

2-10- روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت کرده و سعی نمائیم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم.

2-11- دانش، تجربه و توانمندیهای خود را با سعه صدر در اختیار همکاران قرار داده و در ارتقاء توانمندیهای آنان کوشا باشیم.

2-12- تا حد ممکن در حل مشکلات شغلی همکاران تلاش نمائیم و از تجسس در زندگی خصوصی آنان پرهیز نمائیم.

ستاد صیانت

سازمان تعاون روستایی استان یزد

تاریخ به روز رسانی:
2019/07/14
تعداد بازدید:
1480
Powered by DorsaPortal