سخن روز :
اداره تعاون روستایی شهرستان خاتم


معرفی اداره تعاون روستایی شهرستان خاتم

معرفی پرسنل اداره تعاون روستایی شهرستان خاتم :

کیامرز حیدری: سرپرست اداره تعاون روستایی شهرستان خاتم

مصطفی کاظمی نسب: کارشناس تشکلهای تولیدی

محمدرضا کریمخانی : کارشناس هماهنگی تعاونی ها

آْدرس محل اداره:

هرات میدان جهاد اداره تعاون روستایی شهرستان خاتم

کد پستی : 8988144799

شماره های تماس :

تلفن 32571997- نمابر 32572003

معرفی شبکه تعاونی هاو تشکل های کشاورزی و روستایی تحت نظارت اداره تعاون روستایی شهرستان خاتم

در شهرستان خاتم یک شرکت تعاونی روستایی زنان ،پنج شرکت تعاونی روستایی، یک شرکت تعاونی کشاورزی ،یک شرکت تعاونی گلخانه داران، هفت شرکت تعاونی تولید و دو نظام صنفی کار های کشاورزی با بیش از یازده هزاروهشتصدنفر عضو، سرمایه ای بیش از 8/6 میلیارد ریال و ذخیره قانونی ای بالغ بر 6 میلیارد ریال تحت نظارت اداره تعاون روستایی شهرستان در حال فعالیت در بخش کشاورزی و روستایی می باشند.

نام تشکل تعاونی

تعداد
اعضاء

روستای
تحت پوشش

نام مدیرعامل

تلفن شرکت

شرکت تعاونی زنان مهرورزان هرات

91

6

سکینه پورباقریان

 

شرکت تعاونی روستایی خاتم

1825

12

مجید پورمحمدیان

32572166

شرکت تعاونی روستایی مروست

1331

4

سعید دانشور

32572422

شرکت تعاونی روستایی انصارچاهک

1017

10

رضاحیدری

32563291

شرکت تعاونی روستایی قائم ترکان

360

2

حسن یزدانی

32586237

شرکت تعاونی روستایی ولی عصر هرابرجان

940

12

غیرفعال

-

شرکت تعاونی کشاورزی دامداران

239

5

رسول جباری

32575248

شرکت تعاونی گلخانه داران کشت گرگلستان محمدی هرات

21

10

طاهره صفاری

 

شرکت تعاونی تولید روستایی نهرمسیح هرات

122

6

سعیدپوراحمدیان

32573200

شرکت تعاونی تولید روستایی فجرهرات

296

5

پریسا احمدی

32570446

شرکت تعاونی تولید روستایی رضواندشت چاهک

400

4

غلامرضا احمدزاده

32563305

شرکت تعاونی تولید روستایی شهریاری

134

3

وحید حیدری

 

شرکت تعاونی تولید روستایی خوانسار

235

3

علی اکبرکرمی

 

شرکت تعاونی تولید روستایی کرخنگان ،چنارناز

315

5

ابراهیم رسایی

32588145

شرکت تعاونی تولید روستایی ماهورمروست

274

-

سیدهادی ابراهیمی نسب

32583725

نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان خاتم

2600

-

بهنام شکوهی

32570470

نظام صنفی کارهای کشاورزی شهر مروست

1100

-

نجمه ایزدی

32584997

تاریخ به روز رسانی:
1401/02/27
تعداد بازدید:
2458
Powered by DorsaPortal