سخن روز :
معرفی خدمات

خدمات شناسه دار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

عنوان خدمت: ارائه مجوزهای تشکل ها و تعاونی های بخش کشاورزی شناسه خدمت: 13011207000

ردیف

شناسه خدمت

عنوان زیرخدمت

 

1

13011207101

صدور مجوز تشکیل شرکت های کشت و صنعت کشاورزی*

 

2

13011207102

صدور مجوز تشکیل شرکت های سهامی زراعی کشاورزی*

 

3

13011207103

صدور مجوز تشکیل شرکت های تعاونی تولید روستایی کشاورزی*

                       

4

13011207109

ابطال مجوز واحد اعتباری بخش کشاورزی*

 

5

13011207114

صدور مجوز تشکیل تعاونی های روستایی و کشاورزی زنان**

 

6

1301120115

صدور مجوز ادغام تعاونی های روستایی و کشاورزی زنان**

 

7

13011207116

ابطال مجوز تشکیل تعاونی های روستایی و کشاورزی زنان**

 

8

13011207119

ابطال مجوز تشکیل شرکت های کشت و صنعت کشاورزی*

 

9

13011207120

ابطال مجوز تشکیل شرکت های سهامی زراعی کشاورزی*

 

10

13011207121

ابطال مجوز تشکیل شرکت های تعاونی تولید روستایی کشاورزی*

 

11

13011207122

صدور مجوز تشکیل شرکت های تعاونی کشاورزی*

 

12

13011207123

ابطال مجوز تشکیل شرکت های تعاونی تعاونی کشاورزی**

 

13

13011207124

صدور مجوز تشکیل اتحادیه های کشاورزی شهرستانی/استانی/ملی**

 

14

13011207125

ابطال مجوز تشکیل اتحادیه های کشاورزی شهرستانی/استانی/ملی*

 

15

13011207126

نظارت بر استقرار و عملکرد نظام صنفی کارهای کشاورزی **     

 

عنوان خدمت: ارائه تاییدیه به تشکل های کشاورزی شناسه خدمت:13012487000

عنوان خدمت: ارائه خدمات نظارتی و حمایتی تشکل های کشاورزی شناسه خدمت: 13021208000

ردیف

شناسه خدمت

عنوان زیرخدمت

 

20

13021208101

ارائه خدمات مهندسی طرح های عمرانی به تشکل های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران*

 

21

13021208102

آموزش اعضا، کارکنان و ارکان تشکل ها، شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی زنان*

 

22

13021208103

تامین و توزیع نهادهای کشاورزی*

 

23

13021208104

خرید و فروش محصولات کشاورزی*

 

24

13021208105

شناسایی و معرفی مشاغل کشاورزی*

 

25

13021208106

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات بانکی به شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی (شرکت ها و اتحادیه ها)*

 

26

13021208107

برگزاری مجامع عمومی و فوق العاده تشکل های بخش کشاورزی*

 

عنوان خدمت: ارائه مجوز فعالیت تشکل خبرگان کشاورزی شناسه خدمت: 13012486000


تاریخ به روز رسانی:
1401/05/30
تعداد بازدید:
1037
Powered by DorsaPortal