سخن روز :
واحد بازرسی و ارزیابی عملکرد

- وظایف پست/شغل :

-         اجرای خط مشی ها، سیاستها، دستورالعمل ها و برنامه های بازرسی مستمر،دوره ای و یا موردی ابلاغی از سوی واحد ارزیابی عملکرد ستاد مرکزی برای سنجش میزان عملکرد آنها با اهداف، برنامه ها، دستورالعملها، ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی.

-         ارزیابی و ارزشیابی عملکرد واحدها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده و ایجاد هماهنگی های برنامه ای و عملیاتی.

-         انجام بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشهای لازم به مراجع ذیربط.

-         دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم و مراجعین از واحدها و کارکنان جهت بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری و اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکیان.

-         بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات نهادهای نظارتی و بازرسی.

-         اخذ نظرها و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام نتیجه به شاکیان.

-         ارزیابی مستمر بر روند اجرای طرحها و برنامه های ابلاغی ستاد مرکزی و تهیه و تنظیم گزارش های مربوطه.

-         تنظیم گزارش از نتایج بازرسی های انجام شده و ارسال آن برای مراجع ذیربط.

-         تهیه گزارش های نوبه ای در فواصل ماهانه، سه ماه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه برای اطلاع مدیر استان.

-         شرکت در جلسات و کمیته های مربوط جهت آگاهی از تعیین رویه ها، دستورالعملهای ابلاغی و اجرایی به منظور کنترل و نظارت  و ارائه نظر درباره مسائل مطروحه.

-         اجرای برنامه ها و محورهای شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی

 ( سطح استانی ) به منظور ارزیابی عملکرد

-         بررسی معیارهای ارزشیابی به منظور سنجش کمی و کیفی پیشرفتها و یا رکود حاصله در برنامه ها و علل و عوامل آن و استقرار مطلوبترین آنها.

انجام سایر امور محوله حسب دستور مقام مافوق. 
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/30
تعداد بازدید:
1287
Powered by DorsaPortal