سخن روز :
اداره تعاون روستایی شهرستان بافق


معرفی اداره تعاون روستایی شهرستان بافق

معرفی پرسنل اداره تعاون روستایی شهرستان بافق :

رحیم زارع:سرپرست اداره تعاون روستایی شهرستان بافق

 
 

آْدرس محل اداره:

بافق- بلواربسیج روبروی سپاه اداره تعاون روستایی شهرستان بافق

کد پستی :8971763453

شماره های تماس :

تلفن 32436068 نمابر03532436069

آدرس الکترونیکی:

معرفی شبکه تعاونی ها و تشکل های کشاورزی و روستایی تحت نظارت اداره تعاون روستایی شهرستان بافق

در شهرستان بافق سه شرکت تعاونی کشاورزی و دو شرکت تعاونی تولید و یک نظام صنفی کار های کشاورزی با بیش ازسه هزار نفر عضو، سرمایه ای بیش از یک میلیارد ریال و ذخیره قانونی ای بالغ بر 4 میلیارد ریال تحت نظارت اداره تعاون روستایی شهرستان در حال فعالیت در بخش کشاورزی و روستایی می باشند.

نام تشکل تعاونی

تعداد
اعضاء

تعداد روستای
تحت پوشش

نام مدیرعامل

تلفن شرکت

شرکت تعاونی کشاورزی دامداران

1035

27

عباسعلی رنجبر

32423265

شرکت تعاونی کشاورزی ومنابع طبیعی فلاحت گستر

80

35

محمدرضافتاحی

32461066

شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران

18

7

نعمت ا ...عبداللهی

-

شرکت تعاونی تولید روستایی خرم

146

7

غلامعباس فتاحی

3532436710

شرکت تعاونی تولید روستایی سنبله سبزدشت

270

17

محمدرضاتوکلی

-

نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان بافق

2010

_____

محمدرضاتشکری

-

تاریخ به روز رسانی:
2019/06/23
تعداد بازدید:
2194
Powered by DorsaPortal