سخن روز :
بسته اطلاع رسانی مرتبط با خدمت

با لینک بر خدمات ذیل "بسته اطلاع رسانی مرتبط با خدمت" نمایش داده می شود.

در بسته اطلاع رسانی هر خدمت با لینک بر نماد شناسنامه خدمت نمایش داده شده و با لینک بر نماد سامانه ارائه دهنده خدمت ارائه می گردد.
13011207000 صدور مجوز شرکتهای تولیدی وسایر اتحادیه ها ، شرکتها وتعاونی های بخش کشاورزی
 
 
 
13012486000 ارائه مجوز فعالیت تشکل خبرگان کشاورزی
13021208000 ارائه خدمات نظارتی وحمایتی تشکل های کشاورزی
تاریخ به روز رسانی:
2020/08/01
تعداد بازدید:
909
Powered by DorsaPortal