سخن روز :
فهرست مجوزهای اعطایی

فهرست مجوزهای اعطایی سال 1402

 

عنوان مجوز

فهرست مجوزهای اعطایی سال 1402

عنوان مجوز

متقاضیان

تاریخ درخواست اولیه توسط متقاضیان تشکیل تعاونی

تاریخ اخذ مجوز سازمان مرکزی تعاون روستایی

شماره مجوز

مجوز تأسیس شرکت تعاونی کشاورزی تولید کنندگان ماهی تیلاپیا استان

جمعی از تولیدکنندگان ماهی تیلاپیای استان

1401/9/26

1401/12/15

342/401/30393

مجوز تشکیل شرکت تعاونی کشاورزی شترداران شهرستان بافق

جمعی از پرورش دهندگان شتر شهرستان بافق

1402/1/08

1402/3/18

342/402/6187

مجوز تأسیس شرکت تعاونی کشاورزی نهالکاران (پسته) شهرستان مهریز

جمعی از نهالکاران شهرستان مهریز

1401/08/05

1402/06/22

342/402/15366

تعداد 3895 فقره مجوز کسب و کار کشاورزی توسط نظامهای صنفی کشاورزی استان و شهرستانها و از طریق ثبت در سامانه سبک صادر گردیده است.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مستندات مورد نیاز جهت اعطای مجوز تشکیل تعاونی شهرستان ضمن دریافت موافقت کتبی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

· تقاضای کتبی توسط متقاضیان

· فرم درخواست تشکیل تعاونی

· لیست متقاضیان بخش مورد تائید جهاد کشاورزی شهرستان

· صورتجلسه هیات موسس

· زمینه یابی و لزوم تشکیل شرکت توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان


تاریخ به روز رسانی:
1403/02/08
تعداد بازدید:
302
Powered by DorsaPortal