سخن روز :
اداره آموزش

شرح وظایف پرسنل اداره آموزش سازمان 

 
 رئیس اداره آموزش

   1) آموزش و ارتقاء سطح اطلاعات عمومی و تخصصی ارکان، اعضاء و کارکنان تعاونی های تحت نظارت

   2) آموزش و کمک به ارتقاء سطح اطلاعات عمومی و تخصصی کارکنان و پرسنل سازمان

   3) توسعه، حمایت و ساماندهی تشکلهای تعاونی روستایی، کشاورزی و اتحادیه ها

   4) ساماندهی مجامع تعاونیها و اتحادیه های روستائی ، کشاورزی ، تولید و سهامی زراعی

   5) بررسی،انتخاب و مستند سازی و معرفی تعاونیهای الگو، نمونه و برتر

   6) شناسایی و آسیب شناسی تعاونیهای زیانده، غیر فعال

   7) ارزشیابی شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستائی و کشاورزی و زنان

   8) پیگیری وصول و حواله کرد 3 درصدهای آموزشی

   9) پیگیری تشکیل جلسات شورای اداری شهرستانها و هیأت مدیره تشکلها و اجرای مصوبات مربوطه

   و....

   کارشناس آموزش و امور اجتماعی زنان روستایی

   1. آموزش اعضا،ارکان و کارکنان تعاونیهای روستائی زنان

    2. انجام امور مربوط به ساماندهی مجامع تعاونیهای زنان

   3. انجام امور مربوط به آسیب شناسی، ساماندهی و کارآمد سازی تعاونیهای زنان

    4. اجرای برنامه ارزشیابی تعاونیهای زنان

   5. پیگیری امور مربوط به برگزاری نمایشگاهها و یا حضور شرکتهای تعاونی روستایی زنان در نمایشگاه های مختلف جهت ارائه محصولات و تولیدات زنان روستایی

   6. پیگیری پروژه های اشتغالزا در تعاونیهای روستائی زنان

   7. هماهنگی با ارگانها و سازمانهای مختلف آموزشی جهت ارائه آموزشهای لازم به زنان روستایی

   و...

تاریخ به روز رسانی:
2019/06/20
تعداد بازدید:
1454
Powered by DorsaPortal