سخن روز :
اساسنامه اتحادیه تعاونی روستایی

اساسنامه اتحادیه تعاونی روستائی


فهرست مطالب

عنـــــوان صفحه

فصل اول-نام مرکز و مدت........................................... 1

فصل دوم-عملیات...................................................... 2

فصل سوم-شرایط عضویت........................................ 6

فصل چهارم-سرمایه................................................. 11

فصل پنجم-ارکان اتحادیه............................................ 14

فصل ششم-مقررات مالی......................................... 36

فصل هفتم-ادغام،انحلال،تصفیه................................. 42


فصل اول نام و مرکز و مدت

ماده(1)

نام اتحادیه اتحادیه تعاونی روستائی شهرستان است که در این اساسنامه باختصار اتحادیه نامیده میشود.

ماده(2)

حوزه عملیات اتحادیه محدود قانونی شهرستان است.

ماده(3)

مرکز اصلی اتحادیه در شهرستان است و با تصویب هیئت مدیره می تواند شعب یا نمایندگی هائی در داخل یا خارج حوزه عملیات خود دایر نماید.

تبصره

تغییر مراکز اتحادیه با تصویب مجمع عمومی عادی و تایید سازمان تعاون روستائی شهرستان امکان پذیر خواهد بود.

ماده(4)

مدت فعالیت اتحادیه از تاریخ تاسیس نامحدود است.

فصل دوم عملیات

ماده(5)

موضوع و حدود عملیات اتحادیه

1-ساخت و تولید یا خرید و تهیه و آماده نمودن هر نوع مواد،کالا،ماشین آلات مورد نیاز حرفه ای شرکتهای عضو یا مورد نیاز اعضاء شرکتها از بازارهای داخلی یا خارجی و توزیع و فروش آنها به شرکتهای عضو.

2-جمع آوری ،طبقه بندی،بسته بندی،نگاهداری ،تبدیل، حمل و نقل و خریدوفروش محصولات تولیدی کشاورزان ،دامداران، دامپروران،پرورش دهندگان زنبور عسل ،کرم ابریشم ،ماهی،طیور،صاحبان صنایع دستی زنان روستائی حوزه عمل اتحادیه از طریق شرکتهای عضو و یا به طور مستقیم ازتولید کنندگان مذکور بنابه موافقت هیئت مدیره .

3-انجام خدمات عمومی برای شرکتهای عضو و اعضاء آن مانند حمل و نقل،

تهیه مسکن،تامین آب مشروب و آب مصارف زراعی ،ایجاد و نگهداری کانالهای آب

رسانی ،زهکشی،پیش بینی و سائل بهداشتی و بهداری و آموزشی،تاسیس مرکز

توزیع نیروی برق و گاز رسانی،ایجادشبکه تلفن،تلقیح مصنوعی دامها،مبارزه با امراض

و آفات نباتی و حیوانی،تهیه خوراک دام و طیور با رعایت قوانین مربوطه و هماهنگی

لازم با وزارتخانه های ذیربط.

4-تهیه ماشین آلات کشاورزی،وسایل ولوازم صنایع دستی و روستائی برای استفاده مشترک شرکتهای عضو

6-تهیه بذور مختلف ،نهال،نشا،کودهای حیوانی و شیمیائی،سموم دفع آفات نباتی و داروهای دامی برای شرکتهای عضو.

7-ایجاد تعمیرگاههای ثابت و سیار و تهیه هر نوع تاسیسات لازم برای حفظ و نگهداری محصولات تولیدی شرکتهای عضو و اعضاء آن.

8-ایجاد تعمیرگاههای ثابت وسیارباوسائل ولوازم وماشین آلات حرفه ای شرکتهای عضو ویا مورد نیاز اعضاءآن.

9-ایجاد کارخانجات صنایع تبدیلی وکارگاههای صنایع دستی و روستائی،مجتمع های دامداری ،زنبور داری،پرورش کرم ابریشم و آبزیان.

10-احداث ساختمان دفتر کار،انبار،فروشگاه و هر نوع تاسیسات دیگر مورد نیاز خود و شرکتهای عضو.

11-تبلیغ و تاسیس نمایشگاهها واقدامات مشابه به منظور معرفی و بازار یابی محصولات تولید اعضاء شرکتهای تعاونی عضو.

12-احیاء و همچنین بهره برداری از اراضی کشاورزی در حوزه عملیات شرکتهای تعاون روستائی عضو.

13-پرداخت وام یا اختصاص اعتبار به شرکتهای عضو و یا تضمین آنها.

14-تضمین عقود قانونی شرکتهای عضو و همچنین تهیه منابع مالی ،تکمیلی برای شرکتها از طریق تحصیل اعتبار و استقراض.

15-اتحادیه می تواند از سهام شرکتها و اتحادیه های تعاونی تولید کشاورزی و روستائی و مؤسسات تولیدی با موافقت سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران سرمایه گذاری کند.

16-اتحادیه می تواند به منظور پیشرفت فعالیتهای بازرگانی و اقتصادی خود مراجعات و نمایندگی اشخاص حقیقی وحقوقی را قبول کندو یابه آنها نمایندگی بدهد.

17- باستثنای عملیات اعتباری و تضمینی که مخصوص اعضاء است اتحادیه میتواند عملیات بازرگانی خود را برای ساکنین غیر عضو حوزه عمل شرکتهای تعاون روستائی نیز انجام دهد و ترتیب معاملات با آنها در آئین نامه مربوطه و نحوه معاملات پیش بینی خواهد شد.

فصل سوم شرایط عضوشدن

ماده(6)

عضویت در اتحادیه با تصویب هیئت مدیره برای کلیه شرکتهای تعاونی روستائی که واجد شرایط زیر باشند آزاد است:

1-در حوزه عملیات اتحادیه واقع باشد.

2-عدم عضویت در اتحادیه تعاونی دیگر با موضوع فعالیت مشابه.

3-تسلیم درخواست کتبی عضویت با امضاء هیئت مدیره شرکت که خود به خود حاکی از قبول اساسنامه و مقررات اتحادیه است بانضمام اطلاعات کامل و از تعداد عضو،میزان سرمایه و عملیاتی که شرکت به عمل آورده و شعاع حوزه عملیات شرکت.

4- پرداخت حداقل بهای یک سهم به اتحادیه

تبصره(1)

شرکت تعاونی عضو موظف است سهام خود را متناسب با تعداد اعضاء و حجم معاملات خود با اتحادیه شهرستان که از طرف هیات مدیره اتحادیه شهرستان تعیین می گردد افزایش دهد و در صورت تمایل میتواند با موافقت هیئت مدیره اتحادیه بیش ازحد معین شده سهام خریداری نماید.

تبصره(2)

عضو اتحادیه میتواند بهای سهام خریداری را به جزء نخستین سهم که نقدی است با اقساط ماهانه متساوی که در هر حال از ده قسط تجاوز نکند بپردازد در این صورت پرداخت سود سهام از تاریخ عضویت به سهامی تعلق می گیرد که کل بهای آن از طرف عضو پرداخت شده باشد.

ماده(7)

شرکتهای عضو اتحادیه متعهدند بدون اجازه اتحادیه در حوزه فعالیت شرکتهای دیگر عضو اتحادیه فعالیتهای مشابهی ننمایند مگربا موافقت شرکت تعاونی مربوطه و اتحادیه ودر صورت اختلاف،نظر اتحادیه قاطع خواهد بود.

ماده(8)

قبول یا رد تقاضای عضویت در صلاحیت هیئت مدیره اتحادیه است ولی رد عضویت به سبب عدم کفایت ظرفیت فنی تاسیسات و وسائل و امکانات شرکت تعاونی متقاضی تحقق پیدا نمیکند مگر با حضور کلیه اعضاء اصلی هیئت مدیره اتحادیه و موافقت کتبی اکثریت آنها.

ماده(9)

خروج از عضویت اتحادیه در هر موقع اختیاری است.

ماده(10)

هیئت مدیره اتحادیه میتواند درموارد زیر پس از رسیدگی،عضو را اخراج و به نحو

مقتضی به عضو اعلام نماید.

1-با انجام امور و اقداماتی که به اعتبار اتحادیه لطمه وارد آورد.

2-تشبث به وسایل متقلبانه در معاملات با اتحادیه

3-اقدام به عملیاتی بر خلاف اساسنامه اتحادیه

4-نداشن فعالیت به تشخیص هیئت مدیره اتحادیه

5-عدم انجام معامله با اتحادیه لااقل برای مدت یکسال

6-عدم انجام مصوبات و تصمیمات اتحادیه در حدود اساسنامه

7-عدم اجرای تعهدات شرکت عضو

ماده(11)

عضو اخراج شده حق دارد اعتراض خود را کتبا بوسیله بازرس یا بازرسان و یا در غیاب آنها از طریق سازمان تعاون روستائی شهرستان اعلام دارد تادر مجمع عمومی عادی مطرح گردد در این صورت می تواند برای دادن توضیحات لازم بدون داشتن حق رای در مجمع شرکت نماید و رای مجمع عمومی در این مورد قطعی است.

ماده(12)

هر گاه رابطه عضوی به علت استعفا و یا اخراج با اتحادیه قطع شود بهای سهم یا سهام او پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان(مربوط به سالی که عضو در آن سال رابطه عضویت را از دست داده است)در مجمع عمومی حداکثر ظرف یکسال از تاریخ قطع رابطه عضویت به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد.

چنانچه اتحادیه زیان نکرده یا مبلغ زیان کمتر از رقم ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم باشد معادل ارزش اسمی سهام باز پرداخت می شودو در صورتیکه در حسابهای اتحادیه مبالغی به عنوان زیان بدون داشتن ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم وجود داشته باشدو یا ارقام زیان از مبلغ ذخیره غیر قابل تقسیم زیادتر باشد در صورت اول به میزان مبلغی از زیان به تناسب کل سرمایه به سهام مربوطه تعلق میگیرد در صورت دوم به نسبت مابه التفاوت ارقام مذکور به کل سرمایه از ارزش اسمی سهام کسر و بقیه به عضو پرداخت خواهد شد.

تبصره(1)

هیئت مدیره اتحادیه موظف است فهرست سهامی را که تقاضای باز پرداخت آن شده به مجمع عمومی عادی سالانه اتحادیه که برای رسیدگی به ترازنامه سال مالی قبل تشکیل میشود گزارش نماید.

تبصره(2)

در صورتیکه ظرف یکسال از تاریخ قطع رابطه عضویت ترازنامه و حساب سود و زیان اتحادیه که به مسؤلیت اتحادیه تنظیم میشود تهیه و تنظیم نگردیده باشد نسبت به باز پرداخت بهای سهام عضو اخراج شده بر اساس ارزش اسمی سهام اقدام خواهد شد.

تبصره(3)

بهای سهام اعضائی که به اتحادیه بدهکارند پس از وضع بدهی آنها قابل پرداخت خواهد بود.

ماده(13)

مطالبات اتحادیه از اعضاء جزء مطالبات ممتازه است.

ماده(14)

اتحادیه مخیر است طلب خود را از عضو پس از اخطار کتبی و عدم وصول از هر یک از مطالبات آن عضو از اتحادیه،از محل مازاد برگشتی،سود سهام،سایر مطالبات و سهام عضو اتحادیه برداشت کند و هر گاه مبالغ مزبور تکافوی مطالبات اتحادیه را نکند اتحادیه برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.

فصل چهارم-سرمایه

ماده(15)

سرمایه اولیه اتحادیه مبلغ ریال است که به سهم 200 هزار ریالی تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

تبصره

مالکیت سهام وقتی محقق است که در دفاتر اتحادیه به نام صاحب سهم امضاء صاحبان امضاء مجاز اتحادیه صادر و در دست صاحب سهم باشد.

ماده (16)

سهام اتحادیه با نام و غیر قابل تقسیم و انتقال آن به اعضاء اتحادیه با موافقت هیئت مدیره مجاز است و در این صورت نقل و انتقال در دفتر اتحادیه ثبت میگردد.

ماده (17)

انتقال سهام اتحادیه به غیر عضو ممنوع است

ماده(18)

سرمایه اتحادیه متغیر و نامحدود است و میتوان با فروش سهام به اعضاء یا قبول اعضاء جدید سرمایه را افزایش دادو یا از طریق بازپرداخت بهای سهام به اعضاء سرمایه را کاهش داد.

ماده (19)

ثبت تغییرات سرمایه اتحادیه در هر موقع از سال با تصویب هیئت مدیره اتحادیه و تأیید سازمان تعاون روستائی محل در اداره ثبت بلامانع است.

ماده(20)

عضوی که استعفا داده و بهای سهام او باز پرداخت شده است در صورت تقاضای مجدد عضویت، قبول عضویت او علاوه بر شرایط مقرر در این اساسنامه مشروط به خرید لااقل تعداد سهام قبلی است، مگر اینکه وضعیت خدمات اتحادیه و یا میزان فعالیت عضو تقلیل یافته و یا هیئت مدیره اتحادیه بنا به مقتضیات و شرایط و دلائل موجه تعداد سهام کمتری را تائید نماید.

ماده(21)

سود سالانه اتحادیه معادل حداکثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی از درآمد ویژه پرداخت خواهد گردید و در صورت عدم تکافو یا در جریان نبودن اوراق قرضه مذکور،سود سالانه سهام معادل سود سپرده بلند مدت بانکها پرداخت خواهد شدو چنانچه درآمد ویژه تکافوی پرداخت سود سهام به اعضاء را ننماید بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی سود سهام تعیین و پرداخت خواهد گردید.

ماده(22)

در آئین نامه های اتحادیه میتوان انواع خدمات و معاملات اتحادیه را با هر یک از اعضاء متناسب با سهام خریداری همان عضو معین نمود.

ماده(23)

مسؤلیت اعضاء محدود به میزان سهام خریداری و تعهد آنها می باشد.

فصل پنجم ارکان اتحادیه

ماده(24)

ارکان اتحادیه عبارتست از مجمع عمومی ،هیئت مدیره وبازرس و یا بازرسان.

ماده (25)

مجمع عمومی:

علاوه برمجمع عمومی مؤسس دو قسم است،عادی وفوق العاده .

الف)وظایف مجمع عمومی عادی عبارتست از:

1-رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان اتحادیه پس از استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس و بازرسان.

2-انتخاب هیئت مدیره وبازرس و بازرسان ویا تغییر هر یک از آنها.

3-اخذ تصمیم درباره گزارشات و پیشنهادهای حسابرسان و نتایج حسابرسی از اتحادیه.

4-تعیین خط مشی و برنامه های اتحادیه و تصویب بودجه و تعیین ضوابط و معیارهای لازم برای حقوق و دستمزد و میزان تضمین ابو ابجمعی مدیر عامل و کارکنان اتحادیه بنا به پیشنهاد هیئت مدیره.

5-اخذ تصمیم نسبت به ذخایرو پرداخت سود سهام و مازاد برگشتی و تقسیم آن.

6-اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادهای هیئت مدیره در مورد اعتبارات در خواستی و یا سرمایه گذاری اتحادیه در اتحادیه های عضو و یا شرکتهای تعاونی و مؤسسات تولیدی.

7-تصویب آئین نامه های داخلی اتحادیه.

8-اتخاذ تصمیم درباره شکایت عضوی که اخراج شده و یا شرکتی که درخواست عضویت و یا انتقال سهام آن از طرف هیئت مدیره پذیرفته نشده است،یا ارجاع امر به هیئتی مرکب از 3 یا 5 نفر نمایندگان حاضر در مجمع عمومی ،تصمیم متخذه از طرف مجمع عمومی یا هیئت پنج نفره در این مورد قطعی است.

9-تصویب گزارش تغییرات سرمایه در دوره مالی قبل و همچنین تعیین مبلغی که بابت باز پرداخت سهام اعضاء سابق در دوره مالی بعد که باید پرداخت شود.

10-اتخاذ تصمیم درباره عضویت در اتحادیه های تعاونی روستائی استان و تعاونی تولید و تعیین میزان سهام یا حق عضویت سالانه.

11-رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره سایر اموری که به مجمع پیشنهاد میشود و منطبق با اساسنامه اتحادیه باشد.

ب)وظایف مجمع عمومی فوق العاده

1-تغییر مواد اساسنامه

2-ادغام اتحادیه با اتحادیه دیگر

3-انحلال اتحادیه

ماده(27)

دعوت مجامع عمومی با قید دستور جلسه و محل وساعت و تاریخ تشکیل باید حداقل 15 روز قبل به وسیله اتنشار آگهی در جراید محلی یا الصاق آگهی در مراکز حوزه عمل اتحادیه یا ارسال دعوتنامه کتبی برای اعضاء ویا با وسایل ممکنه دیگری که اعضاء اطلاع حاصل نمایند به عمل آید.

تبصره(1)

چنانچه دعوت مجمع عمومی به منظور رسیدگی به حساب ترازنامه وسود وزیان سالانه باشد در دعوتنامه بایستی تصریح شود که اعضاء میتوانند ده روز قبل از تشکیل مجمع در دفتر اتحادیه حاضر و اطلاعات لازم را در خصوص گزارش بازرس یا بازرسان و ترازنامه و حساب سود و زیان و هر گونه حسابهای دیگر کسب نمایند.

تبصره(2)

دستور جلسه مجمع از طرف هیئت مدیره تعیین می گردد و چنانچه دعوت مجمع عمومی به تقاضای مقامات مجاز دیگر باشد دستور جلسه طبق تصمیم و تقاضای آنها خواهد بود.

ماده(28)

مجامع عمومی از طرف اکثریت اعضاء هیت مدیره و یا بر اساس در خواست مقامات و اشخاص زیر بوسیله هیئت مدیره دعوت به تشکیل می شود.

1-بازرس یا بازرسان

2-لااقل یک پنجم اعضاء اتحادیه

3-سازمان تعاون روستائی شهرستان

در صورت استنکاف هیئت مدیره از دعوت تشکیل مجامع عمومی ظرف 20 روز از درخواست مقامات و اشخاص مذکور سازمان تعاون روستائی شهرستان میتواند مستقیما مجمع عمومی را برای موضوع یا موضوعاتی که مورد نظر است دعوت نماید.

ماده(29)

جلسات مجمع عمومی را رئیس هیئت مدیره و در غیاب او یکی از اعضاء هیئت مدیره افتتاح می کند، در جلسه مجمع عمومی ابتدا با توجه به تعداد نمایندگان حاضر در جلسه رئیس و نائب رئیس و یک منشی و در صورت امکان سه نفر ناظر از بین نمایندگان حاضر در جلسه انتخاب خواهند شد.

تبصره

در مواردی که مجمع عمومی ازطرف مقامات مجاز غیر از هیئت مدیره دعوت و تشکیل می شود و مواردی که در جلسه مجمع عمومی هچ یک از اعضاء هیئت مدیره حضور ندارند مسن ترین نماینده حاضر در جلسه ،مجمع عمومی را افتتاح می کند.

ماده(30)

نماینده یا نمایندگان کلیه اعضاءاتحادیه میتواند درمجامع عمومی حضور یابنددرجلسات مجامع اعم از عادی یا فوق العاده ،نماینده یا هیئت نمایندگی هر شرکت عضو فقط دارای حق یک رای خواهد بود.

تبصره

هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرس یا بازرسان اتحادیه بدون حق رأی در جلسات مجامع عمومی می توانند شرکت نمایند.

ماده(31)

هر یک از اعضاء اتحادیه میتوانند استفاده ازحق خود را برای حضور و دادن رای در مجمع عمومی به عضو دیگر با وکالت رسمی به شرط حق توکیل واگذار نماید عضو وکیل موضوع وکالت موکل یا موکلان به نماینده خود تفویض نماید لکن هیچ عضوی نمیتواند علاوه بر رای خود بیش از سه رای با وکالت داشته باشد.

ماده(32)

موضوعی را که جزء دستور جلسه نیست نمیتوان در جلسه مجمع عمومی مطرح نمود،لکن هر یک از اعضاء میتوانند ظرف 5 رز قبل از تشکیل مجمع عمومی مورد یا موارد دیگری را غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه تشکیل مجمع قید شده است برای طرح در همان مجمع توسط مقامی که مجمع عمومی را دعوت کرده است پیشنهاد کند ،مقام دعوت کننده مکلف است پیشنهاد مربوط را در مجمع مطرح کند تا در صورت تصویب در دستور جلسه بعد از تنفس همان مجمع قرار گیردو پیشنهاد طرح هر موضوع جدید در جلسات مجمع از طرف هر یک از اعضاء،منوط است به موافقت رئیس مجمع و تصویب اکثریت اعضاء حاضر در جلسه ودر هر دو مورد اتخاذ تصمیم درباره موضوعاتی که علاوه بر دستور آگهی شده به مجمع پیشنهاد می شود به جلسه بعد از تنفس همان مجمع که نباید زودتر از 20 روز و دیرتر از 30 روز (با دعوت از اعضاء)تشکیل گردد موکول خواهد شد.در صورتیکه جلسه مجمع عمومی به عنوان تنفس تعطیل گرددهیئت رئیسه مجمع عمومی در جلسه بعد همان خواهد بود که در جلسه مجمع قبل از اعلام تنفس انتخاب شده است مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در مجمع عمومی حاضر نشده باشند که در این صورت به جای اشخاص غایب افراد دیگری انتخاب خواهند شد.

ماده(33)

صورتجلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخذه در آن دفتر مخصوص ثبت و به امضاء رئیس،منشی و ناظر و یک نسخه رونوشت آن بوسیله رئیس جلسه به هیئت مدیره ابلاغ میگردد.

تبصره(1)

در مواردی که به علت تعداد کم نمایندگان حاضر در جلسه مجمع عمومی ناظری انتخاب نشود صورتجلسه مجمع به امضاء کلیه نمایندگان حاضر در جلسه میرسد.

تبصره(2)

دفاتر صورتجلسات بعنوان اسناد اتحادیه باید همواره در اتحادیه محفوظ بماند.

ماده(34)

تصمیماتی که در مجمع عمومی با رعایت مقررات گرفته می شود برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود

ماده(35)

مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت نمایندگان اعضاء رسمیت پیدا میکند و در صورت بدست نیامدن حد نصاب مذکور دعوت نوبت دوم با ذکر نتیجه جلسه قبل و همان دستور جلسه باید حداکثر ظرف 15 روز به عمل آیدو تاریخ تشکیل جلسه مجمع نوبت دوم حداقل 15 روز بعد از آگهی تعیین شود.جلسه دوم با هر تعداد از نماینده یا نمایندگان شرکتهای عضو که حداقل از سه نماینده کمتر نباشد رسمیت خواهد داشت.در صورت عدم تشکیل جلسه دوم هر ذیحق می تواند برای رسیدگی به موضوع یا در خواست انحلال اتحادیه به سازمان تعاون روستائی شهرستان ذیربط مراجعه نماید.

ماده(36)

تصمیمات مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه اتخاذ میشود مگر در مورد انتخاب هیئت مدیره و بازرسان که تصمیمات مجمع با اکثریت نسبی اعضاء اتحادیه خواهد بود.در صورت تساوی آراء رای طرفی قاطع خواهد بود که رئیس مجمع به آن طرف رای داده باشد.

ماده(37)

مجمع عمومی فوق العاده با حضور نماینده یا نمایندگانی که حداقل نماینده سه چهارم اعضاء اتحادیه باشند رسمیت پیدا می کند و د رصورت عدم حصول این حد نساب حداکثر ظرف 15 روز دعوت نوبت دوم با ذکر نتیجه جلسه قبل و همان دستور جلسه به عمل خواهدآمد و تاریخ تشکیل جلسه مجمع حداقل 15 روز بعد از آگهی تعیین می شود،این جلسه با حضور نماینده یا نمایندگانی که حداقل نماینده نصف به علاوه یک اعضاءاتحادیه باشند رسمیت پیدا میکند و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور مجمع برای بار سوم با همان ترتیب دعوت میشود.جلسه سوم با حضور هر تعداد نماینده یا نمایندگان اعضاء که نباید از سه نماینده کمتر باشد رسمیت خواهد یافت.

ماده(38)

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با رای سه چهارم نمایندگان حاضر در جلسه مجمع اتخاذ می گردد.

ماده(39)

ملاک تشخیص تعداد نمایندگان اعضاء حاضر در جلسه مجمع عمومی ورقه حضور و غیاب است که حاضران بدو ورود آن را امضاء میکنند.

ماده(40)

در صورتیکه جلسه مجمع عمومی مذاکرات به اخذ تصمیم منتهی نشود جلسه به عنوان تنفس تعطیل می گرددو جلسه بعدی که منحصراً برای تعقیب مذاکرات و اتخاذ تصمیم درباره دستور جلسه قبلی تشکیل می شود نباید از جلسه اول بیش از 48 ساعت بطول انجامد.

ماده(41)

مجمع عمومی عادی اتحادیه لااقل هر سال یک مرتبه تشکیل می شود و تشکیل آن باید حداکثر در ظرف 6 ماه از پایان سال مالی اتحادیه صورت گیردو در موارد مقتضی در هر موقع از سال میتوان مجمع عمومی را بیش از یک مرتبه بطور فوق العاده دعوت و تشکیل داد.

هیئت مدیره

ماده(42)

اداره امور اتحادیه طبق اساسنامه بر عهده هیئت مدیره ای مرکب از 3 یا 5 نفرخواهد بود که در مجمع عمومی عادی برای مدت 3 سال از بین اعضاء اتحادیه با رای مخفی انتخاب می شوند،مجمع عمومی همزمان با انتخاب اعضاء اصلی هیئت مدیره یک الی دو عضو علی البدل نیز با همان شرایط انتخاب خواهد نمود تجدید انتخاب هر یک از اعضاء اصلی و علی البدل بلامانع است و پس از انقضای مدت تا انتخاب و قبولی هیئت مدیره جدید، هیئت مدیره سابق مسؤلیت اداره امور اتحادیه را کماکان بعهده خواهد داشت.

تبصره(1)

شرکت عضو هیئت مدیره ،موظف است یک نفر نماینده حقیقی از بین اعضاء خود جهت شرکت در جلسات هیئت مدیره اتحادیه معرفی کند.

تبصره(2)

در صورت استعفا ترک عضویت یا ممنوعیت قانونی که مانع از انجام وظیفه هر یک از اعضاء اصلی هیئت مدیره بشود عضو علی البدل منتخب که دارای بالاترین رای مجمع عمومی باشد برای بقیه مدت توسط هیئت مدیره دعوت می شود.

تبصره(3)

سال اول انتخاب تا پایان سال یکسال محسوب میشود.

ماده(43)

در صورت استعفای جمع هیئت مدیره مجمع عمومی به تقاضای هر یک از اعضاء مستعفی، یا اعضاء علی البدل و یا بازرس و یا بازرسان یا یک پنجم اعضاء اتحادیه ،توسط سازمان تعاون روستائی شهرستان برای انتخاب هیئت مدیره جدید دعوت می شود.

ماده(44)

در فاصله لازم برای انتخاب و یا تکمیل اعضاء هیئت مدیره جهت اداره امور جاری اتحادیه با نظر سازمان تعاون روستائی محل برای جانشینی آن تعداد از اعضاء هیئت مدیره که به یکی از علل فوق در هیئت مدیره شرکت نمیکنند از میان اعضاء اتحادیه تعداد لازم موقتاً انتخاب خواهند شد.مسؤلیت اعضاء هیئت مدیره که بدین نحو انتخاب میشوند عینا همان مسؤلیتهائی است که برای هیئت مدیره پیش بینی شده است.

ماده(45)

هیئت مدیره از بین اعضاءخود یک رئیس،یک نائب رئیس و یک منشی انتخاب خواهد کرد.

تبصره

در غیاب رئیس هیئت مدیره وظائف او به عهده نائب رئیس خواهد بود.

ماده(46)

اعضاء هیئت مدیره وظائف خود را افتخاراً انجام میدهند ولی هر گاه انجام وظیفه محوله مستلزم هزینه ها باشد در حدود بودجه جاری بر عهده اتحادیه خواهد بودو همچنین هر عضو هیئت مدیره که علاوه بر وظایف خاص خود مامور خدمات دیگری در اتحادیه گردد میتوان با تصویب مجمع حق الزحمه مناسبی برای این منظور پرداخت نمود.

ماده(47)

هیئت مدیره برای انجام امور اتحادیه فرد واجد شرایطی را از بین اعضاء شرکتها عضو یا از خارج به عنوان مدیر عامل به طور موقت انتخاب خواهد نمودکه زیر نظر هئت مدیره انجام وظیفه نماید،هیچیک از اعضاء هیئت مدیره و یا بازرس و یا بازرسان نمی توانند سمت مدیر عامل اتحادیه را نیز داشته باشند.

نحوه انتخاب و وظایف مدیر عامل بر طبق آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

تبصره

مدیرعامل در حدود وظایف و بر طبق برنامه ای که در آن نوع و میزان کلی معاملات به تصویب هیئت مدیره رسیده باشد مجاز است هر نوع معامله ای را که رای اتحادیه صلاح بداند و به نفع اعضاء تشخیص دهد طبق اصول بازرگانی با موافقت کتبی رئیس هیئت مدیره انجام دهد،مگر در مورد پرداخت وام و اعتبار و تضمین از اعضاء یا دریافت اعتبار وام از بانکها و مؤسسات وانجام معاملات غیر منقول که بایستی موافقت هیئت مدیره با رعایت بند6ماده26 در هر مورد قبلا ًتحصیل گردد.

ماده(48)

جلسات هیئت مدیره بنا به قرار هیئت مزبور به دعوت رئیس هیئت مدیره و یا مدیر عامل تشکیل و با حضور اکثریت اعضاء هیئت مدیره رسمیت می یابد ،برای اتخاذ تصمیم،رای اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود،و هر عضو هیئت مدیره دارای یک رای میباشد.

تصمیمات هیئت مدیره در دفتری به نام دفتر صورتجلسات هیئت مدیره ثبت میگردد و به امضاء اعضاء حاضر در جلسه میرسد،عضو هیئت مدیره که در هر مورد نظر مخالف دارد نظریه او باید صریحا در دفتر مزبور ثبت گردد.

تبصره(1)

در صورتی که آراء موافق و مخالف در هیئت مدیره مساوی باشد رای طرفی که رئیس جلسه هیئت مدیره در آن طرف باشدملاک عمل و نافذ خواهد بود.

تبصره(2)

غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی هیئت مدیره که حداقل در طول دو ماه تشکیل شده باشد به عنوان استعفا از عضوت هیئت مدیره تلقی میشود.

تبصره(3)

رای وکالتی در جلسات هیئت مدیره ممنوع است.

ماده(49)

مدیر عامل میتواند در جلسات هیئت مدیره بدون حق رای شرکت نماید مگر در جلساتی که مسائل مربوط به شخص او مطرح است،در این صورت شرکت در جلسات منوط به اجازه هیئت مدیره خواهد بود.

ماده(50)

استخدام و اخراج کارکنان اتحادیه بر اساس مقرراتی که از طرف مجمع عمومی تصویب میشودو اخذ تضمین از مدیر عامل و سایر کارکنان اتحادیه بر اساس مصوبات مجمع عمومی و همچنین درخواست عضویت واخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضاء به یکدیگر و اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه و نظارت بر مخارج جاری و رسیدگی به حسابهای اتحادیه و تسلیم به موقع گزارش و ترازنامه سالانه بازرس یا بازرسان و مجمع عمومی و تعیین نماینده برای حضور در جلسات مجامع عمومی اتحادیه هائی که اتحادیه در آن عضویت دارد از اختیارات هیئت مدیره است و بطور کلی هیئت مدیره برای اداره امور اتحادیه در حدود اساسنامه دارای تمام اختیارات قانونی بوده و نسبت به کلیه مسائلی که مربوط به اتحادیه است حق اتخاذ تصمیم دارد تا آنچه از اختیارات مجامع عمومی است بر طبق تصمیمات مجامع مذکور و نسبت به بقیه موارد راسا اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره

هیئت مدیره حق اخراج عضو هیئت مدیره و بازرس و بازرسان و همچنین عضوی را که به هر عنوان از جانب مجمع عمومی وظیفه یا ماموریتی به وی محول شده است ندارد و اتخاذ تصمیم در این گونه موارد با مجمع عمومی عادی اتحادیه است.

ماده(51)

هیئت مدیره نماینده قانونی اتحادیه است و میتواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل ولو مکرر این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند.مسؤلیت هیئت مدیره در مقابل اتحادیه مسؤلیت وکیل در مقابل موکل است.

ماده(52)

کلیه اسناد و قرادادها و چکها و اوراقی که ایجاد تعهد برای اتحادیه نماید ویا تمام قسمتی از حق اتحادیه را منتفی سازد باستثنای مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری اتحادیه ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و مهر اتحادیه معتبر خواهد بود،در غیاب رئیس هیئت مدیره نائب رئیس حق امضاء دارد ولی اوراق عادی اتحادیه با امضاء مدیرعامل صادر خواهد شدمگر مراسلات هیئت مدیره که با امضاء رئیس هیئت مدیره صورت خواهد گرفت.

تبصره

مدیر عامل میتواند در صورت تصویب هیئت مدیره شخص واجد شرایطی را برای انجام دادن بخشی از وظایفی که به عهده دارد به عنوان معاون مدیر عامل تعیین و منصوب کند در این صورت مسؤلیت اعمال معاون مدیر عامل به عهده مدیر عامل خواهد بود.

ماده(53)

آئین نامه های داخلی اتحادیه به وسیله هیئت مدیره تنظیم و به مجمع عمومی عادی پیشنهاد میشود و مادام که به تصویب مجمع عمومی نرسد بر طبق آئین نامه تدوینی هیئت مدیره عمل خواهد شد،و هیئت مدیره ملزم است در اولین مجمع عمومی عادی که تشکیل میشود آئین نامه مربوط را به مجمع پیشنهاد نماید.

ماده(54)

هیئت مدیره وظائف خود را به صورت جمعی انجام میدهد و هیچیک از اعضاء هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیئت مدیره منفرداً استفاده کند ،مگر با داشتن وکالت یا نمایندگی از طرف هیئت مدیره. اعضاء هیئت مدیره مشترکاً مسئول جبران هر گونه زیانی هستندکه در نتیجه اعمال آن و یا عدم رعایت مقررات مربوط به اتحادیه وارد شود.

تبصره

در صورتی که هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفرداً و بدون داشتن وکالت یا نمایندگی از هیئت مدیره دست به اقدامی بزند که موجب ضررو زیان اتحادیه بشود شخصا مسؤل خواهد بود و جبران خسارت بر عهده اوست.

ماده(55)

هیچیک از اعضاء هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان و مدیر عامل اتحادیه نمی تواند سمت بازرس یا بازرسان و مدیریت عامل یا عضویت هیئت مدیره اتحادیه تعاونی دیگری را باموضوع عملیات مشابه داشته باشد و یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم به عملی که رقابت با فعالیتهای موضوع عمل اتحادیه محسوب شود اقدام نماید.محجورین یا ورشکستگان به تقصیر و کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های مؤثر سابقه محکومیت داشته باشند نمیتوانند سمت نماینده هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان یا مدیریت عامل اتحادیه را داشته باشند.

ماده(56)

نخستین هیئت مدیره اتحادیه موظف است ظرف مدت یکماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی مؤسس برای ثبت اتحادیه در مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

بازرسان

ماده(57)

مجمع عمومی از بین اعضاء یک یا دو بازرس برای مدت یکسال مالی انتخاب می نماید.انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

تبصره(1)

شرکت بازرس موظف است یک نفر نماینده حقیقی از بین اعضاء خود که ترجیحاً در امور مالی آشنائی داشته باشدبه اتحادیه معرفی نماید.

تبصره(2)

مادام که جانشین بازرس یا بازرسان از طرف مجمع عمومی تعیین نشده و آنها قبولی خود را اعلام نکرده باشندبازرس یا بازرسان سابق مسؤلیت داشته و باید وظایف خود را انجام دهند.

تبصره(3)

کسانی که از شرکتهای عضو حقوق دریافت میدارند اقرباء نسبی و سببی نمایندگان هیئت مدیره و همچنین مدیر عامل اتحادیه تا درجه سوم و همسران اشخاص مذکور و افرد مندرج در ماده (55) حق انتخاب شدن به سمت نماینده یا نمایندگان بازرس یا بازرسان اتحادیه را ندارند.

تبصره(4)

در صورت انحلال ،استعفا یا منبع قانونی که مانع انجام وظیفه بازرس یا بازرسان شود مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای انتخاب بازرس یا بازرسان جدید برای بقیه مدت دعوت خواهد شد.مادام که بازرس یا بازرسان جدید انتخاب نشده اند بازرس باقیمانده وظایف مقرره را انجام خواهد داد.

ماده(58)

وظایف هر یک از بازرس یا بازرسان بشرح زیر است:

1-نظارت و انطباق نحوه اداره امور اتحادیه با مقررات اساسنامه و آئین نامه های مصوب و تصمیمات مجامع عمومی ،برای این منظور هر یک از بازرس یا بازرسان میتوانند هر موقع که مقتضی بداند به نحوی که عملیات جاری اتحادیه لطمه وارد نشود کلیه حسابها و دفاتر واسناد و مدارک مالی و دارائی نقدی و برگهای بهادار و موجودی کالا و غیره را شخصا و در صورت لزوم با استفاده از کارشناس رسیدگی نماید.

2-در صورت مشاهده خلاف و بی ترتیبی در امور اتحادیه باید مراتب را کتبا به اتحادیه اعلام و رفع نقیصه و یا تغییر رویه را درخواست نماید.

3-رسیدگی به حسابهای اتحادیه حداقل سالی دو بار و مخصوصا رسیدگی به حسابها و تراز نامه سالانه و بودجه پیشنهادی هیئت مدیره و اعلام نظر تا 20 روز قبل از جلسه مجمع عمومی سالانه.

تبصره

در بودجه سالانه اتحادیه مبلغ کافی برای رسیدگی به حسابها و ترازنامه باید پیش بینی گرددتا در صورت نیاز از محل آن ، بازرس یا بازرسان یا مجمع عمومی بتواند با استفاده از کارشناس ذیربط به ترازنامه و حسابهای اتحادیه رسیدگی نموده و گزارش لازم جهت ارائه به مجمع تهیه نماید.

4-دعوت مجامع عمومی در موارد پیش بینی شده در اساسنامه.

5-نظارت بر اجرای پیشنهادها و تذکرات سازمان تعاون روستائی و حسابرسانی که از اتحادیه حسابری کرده اند و تقدیم گزارش لازم در این زمینه به مجمع عمومی.

6-طرح شکایت عضو اخراج شده و یا شرکت تعاونی روستائی که تقاضای عضویتش از طرف هیئت مدیره پذیرفته نشده در نخستین مجمع عمومی عادی.

7-در صورتیکه بازرس یا بازرسان تشخیص دهند تشکیل جلسه هیئت مدیره برای حل مسائل و مشکلات مفید به فایده خواهد بود میتوانند تشکیل جلسه هیئت مدیره را از رئیس هیئت مزبور تقاضا نمایند.

ماده(59)

بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در امور اتحادیه را ندارند و میتوانند بدون حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری اتحادیه اظهار دارند.این نظرات در صورتجلسه هیئت مدیره با امضاء آنها درج میشود.

ماده(60)

در صورتیکه هر یک از بازرس یا بازرسان ضمن انجام وظیفه خود تشخیص دهد که هیئت مدیره در انجام وظائف خود مرتکب تخلفاتی شده است و عملیات آنها مخالف اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و مقررات آئین نامه های مصوب میباشد باید مجمع عمومی را برای رسیدگی به موضوعات مورد نظر و اتخاذ تصمیم لازم دعوت نماید.

ماده(61)

خدمات بازرس یا بازرسان در اتحادیه افتخاری و بلاعوض است و در صورتیکه انجام وظیفه محوله مستلزم هزینه ای باشد پرداخت آن بر عهده اتحادیه خواهد بود.

فصل ششم-مقررات مالی

ماده(62)

ابتدای سال مالی اتحادیه اول فروردین و انتهای آن آخر اسفند ماه همان سال است باستثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفند ماه همان سال است.

ماده(63)

هیئت مدیره موظف است که نسخه ای از صورتحساب ها و حساب سود و زیان و ترازنامه سالانه اتحادیه را پس از آماده شدن لااقل 40 روز قبل تشکل مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به بازرس یا بازرسان تسلیم نماید.علاوه بر این ظرف یک هفته نسخه ای از آن را به سازمان تعاون روستائی محل ارسال دارد.

تبصره

هر یک از شرکتهای عضو می توانند ظرف 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه به دفتر اتحادیه مراجعه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات اتحادیه را مطالعه و دریافت نماید.

ماده(64)

در ترازنامه ای که تنظیم میشود تمام موجودیهائی که برای فروش تعیین شده به بهای تمام شده و یا بهای روز هر کدام کمتر باشد ارزیابی،دارائی های ثابت به بهای تمام شده در ترازنامه منظور و از نظر استهلاک سالانه بر طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

بستانکاریهایی که با تصویب مجمع عمومی عادی اتحادیه وتائید سازمان تعاون روستائی استان ذیربط غیر قابل وصول تشخیص داده شود در صورت وجود ذخیره اختیاری از حساب مذکور تسویه و در غیر این صورت به حساب هزینه اتحادیه منظور می شود نباید جزو دارایی در ترازنامه منظور گردد.

ماده(65)

درآمد ویژه اتحادیه عبارتست از جمع درآمدها هزینه ها و استهلاکات در یک دوره مالی.

ماده(66)

درآمد ویژه سالانه اتحادیه پس از تصویب مجمع عمومی عادی به ترتیب زیر تقسیم خواهد شد:

1-12%بحساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم با رعایت بند 1 از ماده15 قانون شرکتهای تعاونی

2-3%به منظور آموزش و توسعه تعاون در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران گزارده میشودتا بموجب آئین نامه ای که توسط سازمان مذکور تنظیم می شود بمصرف برسد.

3-حداکثر 5%بعنوان اندوخته اختیاری به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی به حساب مربوطه منظور میگردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی است.

4-20%درآمد ویژه اتحادیه جهت تهیه امکانات لازم ،تقویت و توسعه تعاونی های روستائی،برگزاری نمایشگاهها،احداث ساختمان و تاسیسات و فروشگاهها، بلیغات

جذب نیروی انسانی،جبران زحمات و تشویق نیروهای شبکه تعاونی های روستائی زنان و انجام هرگونه هزینه های ضروری پیش بینی نشده اختصاص داده می شودبا تائید هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران مورد استفاده قرار می گیرد.

5-پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان در مجمع عمومی با رعایت مقررات این اساسنامه سود سهام به اعضاء پرداخت خواهد شد.

6-درصدی از سودویژه جهت پاداش کارکنان و حسب تشخیص مجمع عمومی صرف سایر پیشنهادها خواهد شد.

7-در صورتی که وجهی باقیمانده باشد بنام مازاد برگشتی به نسبت معاملات اعضاء و اشخاص غیر عضو با اتحادیه احتساب و مازاد برگشتی متعلق به اعضاء به نسبت معاملات هر یک به آنان پرداخت و مابقی به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منظور می گردد.

تبصره(1)

اتحادیه می تواند حساب هر رشته از معاملات را جداگانه نگهداری و مازاد برگشتی هر رشته را با رعایت قانون شرکتهای تعاونی طبق آئین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی عادی اتحادیه برسد تقسیم نماید.

تبصره(2)

اتحادیه مبالغی را که بابت سود سهام و مازاد برگشتی به اعضاء تعلق میگیرد در مقابل بدهی سررسید آنها تهاتر می کند.

ماده(67)

اتحادیه می تواند هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی را قبول و نیز پرداخت نماید.

تبصره(1)

هدایا و عطایا در صورتی که از طرف هدیه کننده برای اموری که مربوط به هزینه های جاری اتحادیه منظور میشود اختصاص داده نشده باشد به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم میشود.

تبصره(2)

دادن هدیه و انجام هزینه هائی از این قبیل از طرف اتحادیه ،تاسقف 10%ذخیره قانونی سال قبل اتحادیه در حساب هزینه های اتحادیه منظور خواهد شد.

ماده(68)

زیان اتحادیه در حساب زیان نگهداری میشودتا از محل درآمد سالهای بعد تصفیه گرددهمچنین اتحادیه می تواند زیان سالانه را تصویب مجمع عمومی از حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم تامین نمایدولیکن نمیتواند قبل از انتقال مبالغ برداشتی مذکور به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم یا تصفیه زیان نگهداری شده در حساب زیان درآمد سالهای بعد اتحادیه را تقسیم کند.

ماده(70)

حسابرسی اتحادیه با نظر سازمان مرکزی تعاون روستائی انجام میگیردو بعلاوه مجمع عمومی برای خود میتواند حسابرس یا حسابرسانی را برای رسیدگی به حسابها و ترازنامه پایان سال مالی اتحادیه مامور نماید.

ماده(71)

هیئت مدیره اتحادیه موظف است نزد بانک کشاورزی یا عندالزوم در سایر بانکهای کشور حساب جاری افتتاح نماید.

ماده(72)

اتحادیه میتواند برای استفاده از وجوه زائد براحتیاج از محل سرمایه و ذخائر خود با تصویب مجمع عمومی عادی به طریق زیر عمل نماید.

1-تودیع وجوه به صورت سپرده ثابت در بانک کشاورزی و سایر بانکهای کشور.

2-خرید اورق قرضه دولتی .

فصل هفتم-ادغام ،انحلال ،تصفیه

ادغام

ماده(73)

اتحادیه تعاونی میتواند با رعایت ضوابط و مقررات قانونی با هر اتحادیه تعاونی دیگر به شرطی که از یک نوع و دارای هدفها و عملیات مشابه باشندادغام شوند.

ماده(74)

پیشنهاد ادغام باید در مجمع عمومی فوق العاده هر دو اتحادیه همراه با قبول مطالبات بستانکاران به تصویب برسد،نسخه ای از مصوبات مجمع عمومی هر دو اتحادیه برای تمام اعضاءو بستانکاران هر دو اتحادیه،همچنین سازمان تعاون روستائی محل فرستاده و به ترتیب مذکور در ماده 25قانون شرکتهای تعاونی برای طلاع عموم آگهی میگردد.

تبصره(1)

هر یک از بستانکاران می توانند تا مدت دو ماه از تاریخ نشر آگهی ادغام،نظر خود را به اتحادیه بدهکار و سازمان تعاون روستائی محل اعلام دارد.

تبصره(2)

نسخه ای از تصمیم ادغام باید ظرف دو هفته از تاریخ انعقاد مجمع عمومی فوق العاده هر یک از اتحادیه همراه با آخرین ترازنامه و صورت بدهی ها و مطالبات آن و گزارش حسابرسی که بدین منظور باید تهیه و نسخه ای از آگهی ادغام که منتشر شده است برای سازمان تعاون روستائی استان ارسال شود.

ماده(75)

هر یک از اعضاء اتحادیه در صورتیکه با تصمیم ادغام مخالف باشند میتوانند حداکثر تا یک ماه نظر خود را کتبا به اتحادیه مربوط و همچنین به سازمان تعاون روستائی محل اعلام دارند.

ماده(76)

نماینده سازمان تعاون روستائی با وصول تصمیم ادغام با هر دو اتحادیه همراه آخرین ترازنامه و صورت ریز مالیات و بدهیها و گزارش حسابرسان از وضع هر دو اتحادیه همچنین نظرات بستانکاران و با توجه به تعداد اعضاء مخالف ادغام ،ظرف دو ماه نظر خود را مبنی بر موافقت و مخالفت با ادغام به هر دو اتحادیه اعلام خواهد شد.

ماده(77)

در صورتیکه سازمان تعاون روستائی محل ادغام را تصویب نکند تصمیم ادغام در هر دو اتحادیه منتفی خواهد شد.

موافقت با ادغام در صورتی است که ترتیب قابل قبول بستانکاران برای تصفیه بدهی ها در هر دو اتحادیه پیش بینی شود همچنین تعداد اعضاءمخالف با ادغام در حدی باشد که مجموع اعضاء باقی مانده و سرمایه اتحادیه بعد از ادغام کافی برای انجام هدفها و برنامه ها باشد.

ماده(78)

در صورت موافقت با ادغام ،هیئت مدیره اتحادیه های مربوط ظرف یکماه اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مشترک اتحادیه ها برای ادغام خواهند بود.

ماده(79)

مجمع عمومی فوق العاده مشترک نسبت به تعیین سرمایه اتحادیه بعد از ادغام همچنین انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان اقدام لازم به عمل خواهد آورد.

ماده(80)

اعضائی که با تصمیم ادغام و انتشار آگهی آن مخالف باشند و از عضویت اتحادیه مستعفی گردند باید ظرف مهلت مقرر مخالفت خود را کتبا اعلام دارند و اتحادیه مربوط مکلف است بهای سهام آنها را حداکثر ظرف یکماه نقدا پرداخت نماید.

ماده(81)

هیئت مدیره اتحادیه جدید مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مشترک را همراه با فهرست اعضاءاتحادیه جدید و تغییراتی که حاصل شده است به ترتیبی که در فصل سوم قانون شرکتهای تعاونی مقرر است برای اطلاع سازمان تعاون روستائی محل و انعکاس در دفاتر ثبت ،ارسال خواهد شد.

ماده(82)

با انجام عمل ادغام ،دارائی و بدهی اتحادیه جدید عبارت خواهد بود از مجموع دارائی و بدهی اتحادیه های قبل از ادغام،پس از وضع مطالبات و سهامی که بازپرداخت شده است.

ماده(83)

اتحادیه تعاونی در موارد زیر منحل میشود:

1-تصمیم مجمع عمومی فوق العاده

2-کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب قانونی،در صورتی که ظرف مدت سه ماه تعداد اعضاء به حد نصاب مقرر نرسیده باشد.

3-توقف بیش از یکسال بدون عذر موجه

4-عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از سه بار اخطار کتبی بوسیله تعاون روستائی شهرستان ذیربط.

5-کاهش سرمایه به میزانی که ادامه عملیات مقدور یا صلاح نباشد با تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

تبصره(1)

اگر به واسطه زیانهای وارده علاوه بر ذخیره قانونی اتحادیه بیش از نصف سرمایه اتحادیه از بین رفته باشدهیئت مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق العاده را برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال یا ادامه اتحادیه دعوت نماید.

تبصره(2)

در صورتی که در نتیجه زیانهای وارده و کاهش سرمایه،اتحادیه فعالیتی نداشته باشدو مجمع عمومی فوق العاده د این مورد اقدام ننماید سازمان تعاونی مرکزی روستائی به جانشینی مجمع عمومی فوق العاده درباره انحلال اتحادیه و تعیین هیئت تصفیه و اعلام آن به ثبت اقدام خواهد نمود.

این حکم در مواردی نیز که اتحادیه طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل گردیده ولی هیئت تصفیه تعیین نشده و یا اینکه هیئت تصفیه به تشخیص سازمان مرکزی تعاون روستائی نتواند به وظایف قانونی خود عمل کند اجرا خواهد شد.

ماده(84)

در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده رای به انحلال اتحادیه بدهد در همان جلسه حداقل سه شرکت عضو یا 5 الی 7 نفر از خارج به عنوان هیئت تصفیه انتخاب و به ثبت محل اعلام خواهد شد.هر گاه انحلال اتحادیه بر اساس تصمیم سازمان مرکزی تعاون روستائی باشد سازمان مذکور هیئت تصفیه را تعیین تا نسبت به تصویب امور اتحادیه اقدام نماید.

ماده(85)

در تصفیه اتحادیه پرداخت تعهدات از محل دارائی اتحادیه با رعایت حق تقدم به شرح زیرصورت می گیرد:

1-پرداخت بدهی های اتحادیه

2-پرداخت سهام اعضاءحداکثر به میزان ارزش اسمی هر سهم و سود سهام،در صورتیکه مانده تصفیه از حساب ذخیره قانونی غیر قابل تصمیم اتحادیه باشد.

3-انتقال مازاد تصفیه به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم .

تبصره

پس از پرداخت موارد مندرج در بندهای یک و دو کلیه موجودی باقی مانده در حکم ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم تلقی و نسبت به آن طبق نظر سازمان مرکزی تعاون روستائی اقدام خواهد شد.

ماده(86)

تصفیه امور اتحادیه در مواردی که رد این اساسنامه یا قانون شرکتهای تعاونی پیش بینی نشده است بر اساس قانون شرکتهای سهامی انجام خواهد گرفت.

اساسنامه اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان...............مشتمل بر86 ماده و 40 تبصره در جلسه مورخ.................مجمع عمومی فوق العاده مطرح با رعایت نصاب لازم تعداد اعضاءحاضر در جلسه تصویب گردید.

رئیس مجمع منشی مجمع

نام و نام خانوادگی و امضاء نام و نام خانوادگی و امضاء

ناظـرین

تاریخ به روز رسانی:
2019/06/18
تعداد بازدید:
4833
Powered by DorsaPortal