سخن روز :
نظامهای بهره برداری

شرح وظایف کارشناس مسئول نظامهای بهره برداری

   1) توسعه ، ایجاد، تکمیل و تجهیز شرکتهای تعاونی تولید، شرکتهای سهامی زراعی

   2) توسعه و ایجاد کشت و صنعت های خصوصی

   3) ایجاد واحد آب بران در شرکتهای تعاونی تولید

   4) تولید محصول سالم در تعاونی تولید وشرکتهای سهامی زراعی

   5) ساماندهی واحدهای خرد دهقانی

   6) ساماندهی و شناسنامه دار نمودن سایر نظامهای بهره برداری

   7) آموزش اعضاء ، ارکان و کارکنان شرکتهای تعاونی تولید و سهامی زراعی

   8) مطالعه مرحله اول و دوم شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی تولید

   نظارت بر اجرای عملیات آب و خاک شرکتهای تعاونی تولید و شرکتهای سهامی زراعی
تاریخ به روز رسانی:
2019/06/20
تعداد بازدید:
1370
Powered by DorsaPortal