سخن روز :
واحد برنامه ریزی، آمار و فناوری اطلاعات

شرح وظایف کارشناس مسئول برنامه ریزی

   1) تهیه و تنظیم مجموعه برنامه های مورد نیاز سازمان و شبکه تحت نظارت

   2) زمینه سازی اجرا و ارزیابی پیشرفت برنامه ها

   3) همکاری در تهیه و جمع بندی گزارشات عملکردی سازمان و ارائه به سازمان مرکزی و مراجع استانی

   4) جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه امور مربوط به بودجه و برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی و فیزیکی وتنظیم و تلخیص اطلاعات مربوطه با نظارت مقام مافوق

   5) تهیه بخشنامه های لازم برای راهنمائی مسئولین واحدها به منظور دریافت اطلاعات و آمار مورد نیاز

   6) نظارت بر تطبیق و تخصیص اعتبارات فصلی و ابلاغ آن به اداره امور مالی جهت اجرا

   7) تهیه و تنظیم گزارش ها و جداول مربوط به طرح ها و فعالیت ها در چهارچوب برنامه و بودجه

   8) رسیدگی به اجرا و بازدید از عملیات طرح های عمرانی و فعالیت های جاری و گزارش گیری از پیشرفت کارطرح ها

 

کارشناس آمار و خدمات کامپیوتری

   1) پیگیری امور مربوط به آمار و اطلاعات سازمان

   2) پیگیری امور مربوط به مکانیزه نمودن فعالیتهای سازمان در راستای تحقق دولت الکترونیک

   3) پیگیری امور مربوط به پشتیبانی سیستم اتوماسیون اداری و امور مربوط به واحد رایانه

   4) پیگیری امور مربوط به آمار و اطلاعات سازمان و تهیه طرحهای مختلف آماری

   5) نظارت بر عملکرد کاربران اتوماسیون در سازمان استان و شهرستانها

   6) ارائه راهنمایی و مشاوره لازم به تشکلهای تحت نظارت در زمینه تهیه سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز.

   7) راهنمایی سایر ادارات ستادی در پیاده سازی و اجرای نرم افزارهای کاربردی در سطح تشکلها.

   8) همکاری بابت بروز رسانی سایت سازمان.

  و...

 
 
تاریخ به روز رسانی:
2019/06/20
تعداد بازدید:
1546
Powered by DorsaPortal