سخن روز :
اقدامات سازمان در جهت پیشگیری از فساد

   اقدامات سازمان تعاون روستایی استان یزد در خصوص پیشگیری از فساد

1 -فعالیت برنامه ای و مستمر کمیته ارتقای سلامت اداری:

در سازمان تعاون روستایی استان یزد کمیته سلامت اداری با ریاست مدیر سازمان به طور مستمر در طول سال برگزار شده و با توجه به نقش نظارتی بسیار مهم سازمان بر عملکرد شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی ، برنامه بازدید ئ نظارت بر عملکرد شهرستانها و شبکه تحت پ.شش انجام می پذیرد.

2 شناسایی گلوگاههای فساد اداری

کمیته سلام اداری سازمان در سال های گذشته با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان نسبت به شناسایی گلوگاههای فساد در سطح حوزه اداری و همچنین تشکلهای تعاونی تحت نظارت اقدام نموده و همچنین نسبت به احصای راهکارهای پیشگیری از این موارد فساد اقدام و در قالب گزارش کامل ارائه شده است.

در سال 99 کمیته سلامت اداری سازمان مرکزی نیز اقدام به شناسایی گلوگاههای فساد اداری نموده و مستندات آن جهت اطلاع رسانی کامل به سطح ادارات تابعه شهرستانی با هدف بررسی و نظارت کامل بر عملکرد شبکه تعاونیهای تحت نظارت ارائه شده است.

3- نظارت مستمر بر عملکرد کارکنان و شبکه تحت پوشش

با توجه به نقش نظارتی سازمان بر عملکرد شبکه تعاونیها ، کمیته کنترل و نظارت سازمان بصورت بسیار مستمر تشکیل شده و گزارشات مدونی در این راستا تهیه و به سازمان مرکزی تعاون روستایی استان یزد ارسال می گردد.

4- آگاه سازی و اطلاع رسانی به مراجعین در راستای جلوگیری از فساد اداری

   با عنایت به اینکه ارباب رجوع اصلی سازمان ارکان و کارکنان تشکلهای تعاونی روستایی، کشاورزی، زنان و تولید می باشند لذا اطلاع رسانی به این افراد از طریق سازمان تعاون روستایی استان و شهرستانها و به طرق ذیل انجام می گیرد:

         · اطلاع رسانی کلیه موارد مرتبط با فساد اداری از طریق نامه های اداری اتوماسیون تحت وب به ادارات تابعه شهرستانی و شبکه تعاونیهای تحت پوشش و همچنین برد های اطلاع رسانی

         · اطلاع رسانی و فرهنگ سازی لازم از طریق برگزاری دوره های آموزشی مدون طبق تقویم آموزشی برنامه ریزی شده جهت ارکان و کارکنان تشکلهای تعاونی

         · اطلاع رسانی مصادیق فساد اداری از طریق برگزاری دوره های آموزی مرتبط با فساد اداری جهت کارکنان شاغل در سازمان استان و ادارات تابه شهرستانی

         · اطلاع رسانی و فرهنگ سازی از طریق حضور بازرس و همچنین مسئول حراست و کارشناسان بازرسی ئ ارزیابی عملکرد سازمان در مجامع برگزار شده تعاونیها و اطلاع رسانی به اعضا و ارکان تشکلها

         · اطلاع رسانی کلیه خدمات شناسه دار سازمان از طریق پرتال سازمان با امکان نظرسنجی روی هر یا از خدمات موجود و ارائه پیشنهادات و انتقادات روی خدمات سازمان از طریق پورتال

         · آگاه سازی ارباب رجوع سازمان از طریق نصب بنرها و مطالب چاپ شده روی دیوار در محل ادارات تابعه شهرستانی

تاریخ به روز رسانی:
1400/05/09
تعداد بازدید:
628
Powered by DorsaPortal