سخن روز :
مزایده اجاره انبارها و مغازه های مدیریت تعاون روستایی استان یزد
 
مزایده اجاره انبارها و مغازه های مدیریت تعاون روستایی استان یزد 
مدیریت تعاون روستایی استان یزد در نظر دارد اجاره انبارها و مغازه های دولتی تحت اختیار را از طریق سامانه ستادایران به مزایده بگذارد لذا متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده فوق به آدرس سامانه ستاد بشرح ذیل مراجعه نموده و ضمن دریافت اسناد مزایده ، نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اجاره اقدام نمایند.
 مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 29 شهریور ماه
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت اجاره تا تاریخ 9 مهر ماه 1401
لینک سامانه ستادایران 
 
لینک سامانه ستادایران 
 
شماره دو مزایده در حال برگزاری :  5001003161000002                    5001003161000003 
1401/06/23
Powered by DorsaPortal